Workshops

Creative Make-up Z Elementami Charakteryzacji

09/10/2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragn? uwolni? swoj? kreatywno?? i przekroczy? granic? w?asnej wyobra?ni. Podczas tego szkolenia dowiecie si? jak interpretowa? inspiracje w procesie pracy nad makija?em artystycznym. Przedstawione zostanie tak?e techniczne zastosowanie szerokiej gamy produktów, u?atwiaj?cej uzyskanie niepowtarzalnego looku.
Czerp inspiracje od prawdziwych pasjonatów, b?d? innowacyjny i stwórz swój w?asny niepowtarzalny styl.

Program kursu:
- prezentacja produktów i nowo?ci kosmetycznych KRYOLAN niezb?dnych w makija?u artystycznym
- pokaz makija?u z omówieniem u?ytych produktów SFX
- bezpieczna aplikacja elementów ozdobnych do twarzy i cia?a
- niepowtarzalne metody tworzenia makija?u kreatywnego przy u?yciu produktów charakteryzatorskich takich jak: artex, latex, gelafix skin, mastix spirit gum, pros-aide, cine-wax oraz wielu innych
- tablica pomys?ów – czyli jak stworzy? swój mood board
- omówienie zale?no?ci pomi?dzy makija?em artystycznym, a fotografi?

Po ukończonym kursie:
- zdob?dziesz umiej?tno?ci tworzenia tekstur, dodatków i technik w makija?u kreatywnym
- poszerzysz wiedz? z aplikacji i wykorzystania produktów niezb?dnych do wykreowania oryginalnego makija?u
- poznasz nowe zastosowanie produktów SFX
- z ?atwo?ci? zwizualizujesz poszczególne elementy i etapy projektu wykonuj?c swój mood board
- samodzielne wykonasz makija? artystyczny z elementami charakteryzacji
- wzbogacisz swoje kwalifikacje niekonwencjonalnym podej?ciem do makija?u co pozwoli Ci rozbudowa? portfolio, jako indywidualn? wizytówk? Twoich prac
- otrzymasz certyfikat z presti?owej Kryolan Make Up Academy

Osoba prowadz?ca: Anna Jaszczyszyn, wiza?ystka z 7 letnim do?wiadczeniem w bran?y. Pasjonatka makija?u artystycznego, pracuj?ca przy wielu sesjach zdj?ciowych. Laureatka konkursów makija?owych. Poprzez makija?e wyra?a swoj? artystyczn? dusz?.

Aby zapisa? si? na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel.: 601 385 181
e-mail: trainings-pl@kryolan.com
Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wp?ata zadatku w wysoko?ci 200 z?.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


UWAGA: gwarancj? odbycia si? kursu jest udzia? minimum 4 osób w
szkoleniu. W przypadku nie zebrania si? wystarczaj?cej liczby ch?tnych
ustalamy nowy termin szkolenia.


*****

Chcesz by? z nami na bie??co?
?led? nas na Facebooku i Instagramie!
https://www.facebook.com/kryolancitywarszawa/
https://www.instagram.com/kryolancitywarszawa/?hl=pl


Contact details
CREATIVE MAKE-UP Z ELEMENTAMI CHARAKTERYZACJI jest kursem jednodniowym i trwa 7 godzin (od godz. 10.00 do 17.00). Warsztaty z makija?u profesjonalnego odbywaj? si? w Akademii Kryolan, Warszawa ul. Pi?kna 56 (domofon 39,pierwsze pi?tro).

trainings-pl@kryolan.com


Price
800,00