Workshops

Glow Make-up

20/10/2020

Je?eli chcesz pozna? najpopularniejsz? obecnie technik? makija?u i nauczy? si? jak stworzy? roz?wietlony, perfekcyjny i po??dany przez kobiety look, zapraszamy Ci? na intensywne szkolenie makija?u w stylu glow. Prawid?owo wykonany makija? sprawia, ?e twarz nabiera ?wie?o?ci, wygl?da zdrowiej i m?odziej. ?egnamy si? z silnie matuj?cymi pudrami i podk?adami, stawiamy na lekko?? i roz?wietlenie. Szkolenie w Akademii KRYOLAN pozwoli Ci pozna? technik? uwielbian? przez gwiazdy na ca?ym ?wiecie. Kurs obejmuje cz??? pokazow? oraz praktyczn?, obydwie przeprowadzane s? z wykorzystaniem kosmetyków KRYOLAN.


Program kursu:
- prezentacja produktów i nowo?ci kosmetycznych KRYOLAN
- omówienie najwa?niejszych zasad wykonania profesjonalnego makija?u roz?wietlaj?cego
- nawil?enie skóry, jako podstawa do stworzenia make-up’u
– technika modelowania twarzy, w tym zasady perfekcyjnego roz?wietlania skóry
- modelowanie brwi
- pokaz makija?u glow na modelce wraz z omówieniem techniki ?krok po kroku”
- niezawodne triki makija?owe przydatne dla makija?ysty
- cz??? praktyczna: ?wiczenie techniki makija?u pod okiem eksperta, z wykorzystaniem produktów KRYOLAN

Po ukończonym kursie:
– udoskonalisz technik? makija?u oczu, ust i modelowania twarzy, co z pewno?ci? doceni? Twoi obecni i przyszli klienci
– zyskasz praktyczn? wiedz? o najnowszych trendach w makija?u
- samodzielnie wykonasz makija? glow
- zapoznasz si? z szerok? gam? produktów roz?wietlaj?cych
- poszerzysz wiedz? z aplikacji i wykorzystania produktów niezb?dnych do wykreowania makija?u roz?wietlaj?cego
- otrzymasz presti?owy certyfikat Akademii Kryolan

Osoba prowadz?ca: Wioletta Wypijewska, laureatka tytu?u Mistrzyni ?wiata podczas mi?dzynarodowego konkursu makija?u profesjonalnego w Düsseldorfie. Niezwyk?a osobowo??, od wielu lat wspó?pracuj?ca z mark? KRYOLAN.

Aby zapisa? si? na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel.: 601 385 181
e-mail: trainings-pl@kryolan.com
Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wp?ata zadatku w wysoko?ci 200 z?.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


UWAGA: gwarancj? odbycia si? kursu jest udzia? minimum 4 osób w
szkoleniu. W przypadku nie zebrania si? wystarczaj?cej liczby ch?tnych
ustalamy nowy termin szkolenia.


*****

Chcesz by? z nami na bie??co?
?led? nas na Facebooku i Instagramie!
https://www.facebook.com/kryolancitywarszawa/
https://www.instagram.com/kryolancitywarszawa/?hl=pl


Contact details
GLOW MAKE-UP jest kursem jednodniowym i trwa 7 godzin (od godz. 10.00 do 17.00).
Warsztaty z makija?u profesjonalnego odbywaj? si? w Akademii Kryolan, Warszawa ul. Pi?kna 56 (domofon 39, pierwsze pi?tro).

trainings-pl@kryolan.com


Price
500,00