Workshops

Podstawy Makija?u - 3dni

05 - 07/10/2020

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynaj? swoj? przygod? z makija?em. Zdobyte umiej?tno?ci wprowadz? Ci? w ?wiat profesjonalnego makija?u. Kurs obejmuje wykonanie od podstaw makija?u dziennego, wieczorowego oraz glow. Omówienie stanowiska pracy wiza?ysty, podstaw teorii koloru, aplikacji produktów oraz techniki ?wiat?o cienia. Zastosowanie odpowiednich kosmetyków do osi?gni?cia spektakularnego efektu. Gwarantujemy du?? dawk? wiedzy oraz indywidualne podej?cie.

Program kursu:
? stanowisko pracy: dobór odpowiednich kosmetyków, p?dzli i akcesoriów do makija?u
? odpowiednia piel?gnacja i przygotowanie skóry wp?ywaj?ce na trwa?o?? makija?u
? prezentacja produktów i nowo?ci kosmetycznych KRYOLAN
? podstawowe wiadomo?ci o kolorach niezb?dne przy korekcji zmian skórnych oraz przy wyborze kolorystyki cieni
? technika modelowania twarzy, w tym zasady perfekcyjnego roz?wietlania skóry
? makija? dzienny - wykonanie naturalnego makija?u podkre?laj?cego naturalne pi?kno ka?dej kobiety
? makija? wieczorowy - wykonanie ponadczasowego makija?u smokey eye oraz praca z pigmentami
? makija? glow - wykonanie jednego z najbardziej po??danych makija?y ostatnich lat
? omówienie specyfiki wspó?pracy z klientem
– etyka pracy makija?ysty.

Po ukończonym kursie:
? profesjonalnie przygotujesz stanowisko pracy
? poszerzysz wiedz? o produktach i kosmetykach KRYOLAN
? wykonasz trwa?y makija? dzienny, wieczorowy oraz glow
? udoskonalisz technik? makija?u oczu, ust i modelowania twarzy, co z pewno?ci? doceni? Twoi obecni i przyszli klienci
? zyskasz praktyczn? wiedz? o najnowszych trendach w makija?u
? wypracujesz wi?ksz? pewno?? siebie w kontakcie z wymagaj?cymi klientkami
? otrzymasz presti?owy certyfikat Akademii KRYOLAN

Osoba prowadz?ca: Anna Jaszczyszyn, wiza?ystka z 7 letnim do?wiadczeniem w bran?y. Pasjonatka makija?u artystycznego, pracuj?ca przy wielu sesjach zdj?ciowych. Laureatka konkursów makija?owych. Poprzez makija?e wyra?a swoj? artystyczn? dusz?.

Aby zapisa? si? na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel.: 601 385 181
e-mail: trainings-pl@kryolan.com
Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wp?ata zadatku w wysoko?ci 200 z?.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


UWAGA: gwarancj? odbycia si? kursu jest udzia? minimum 4 osób w
szkoleniu. W przypadku nie zebrania si? wystarczaj?cej liczby ch?tnych
ustalamy nowy termin szkolenia.


*****

Chcesz by? z nami na bie??co?
?led? nas na Facebooku i Instagramie!
https://www.facebook.com/kryolancitywarszawa/
https://www.instagram.com/kryolancitywarszawa/?hl=pl


Contact details
PODSTAWY MAKIJA?U s? trzydniowym kursem i trwaj? 21 godzin (od godz. 10.00 do 17.00).
Szkolenia z makija?u profesjonalnego odbywaj? si? w Akademii Kryolan, Warszawa ul. Pi?kna 56 (domofon 39, pierwsze pi?tro).
trainings-pl@kryolan.com


Price
1200,00