Workshops

Szkolenie Indywidualne

01/01 - 31/12/2020

Rozpocznij wraz z KRYOLAN wspania?? przygod? z makija?em! Szkolenie indywidualne przeznaczone jest dla kobiet, które chcia?yby nauczy? si? podstaw makija?u upi?kszaj?cego na dzień i wieczór. Poznanie profesjonalnych technik pozwoli Ci samodzielnie wykona? make-up zgodny z Twoim typem urody oraz z najnowszymi trendami. Indywidualna lekcja makija?u jest jednocze?nie doskona?? okazj? do poznania i wypróbowania szerokiej gamy upi?kszaj?cych kosmetyków profesjonalnych KRYOLAN.

Indywidualna lekcja makija?u odbywa si? w kameralnym wn?trzu Akademii Kryolan, tak aby? mog?a poczu? si? swobodnie, komfortowo i naprawd? wyj?tkowo.

Program szkolenia:
1. Cz??? pierwsza, podczas której b?dziesz mia?a wykonany makija? oraz:
? dowiesz si? o wp?ywie odpowiedniej piel?gnacji skóry na trwa?o?? makija?u
? poznasz prawid?ow? kolejno?? wykonywania poszczególnych kroków w makija?u
? nauczysz si? trików pozwalaj?cych na szybk? i efektown? zmian? makija?u dziennego na makija? koktajlowy lub wieczorowy
? dowiesz si? o bardzo prostych i szybkich sposobach utrzymania w czysto?ci akcesoriów do makija?u oraz higieny podczas wykonywania make-upu
2. Cz??? druga, w czasie której samodzielne wykonasz swój makija?, a tak?e otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania zwi?zane z makija?em upi?kszaj?cym.

Po ukończonym kursie:
? b?dziesz potrafi?a samodzielnie wykona? upi?kszaj?cy makija?
? poznasz produkty, które najlepiej odpowiadaj? potrzebom Twojej skóry
? b?dziesz stosowa?a triki, które u?atwi? Ci sprawne i trwa?e wykonywanie makija?u
? b?dziesz potrafi?a podkre?la? najwi?ksze atuty swojej urody
? poznasz szerok? gam? kosmetyków KRYOLAN przeznaczonych do codziennego makija?u
? otrzymasz indywidualne materia?y szkoleniowe, aby? w ka?dej chwili mog?a
powróci? do zdobytej w dniu szkolenia wiedzy.

Przede wszystkim jednak zyskasz wi?ksz? pewno?? siebie na co dzień, w pracy i w kontaktach towarzyskich!

Osoba prowadz?ca: Wioletta Wypijewska, pierwsza Polka z tytu?em Mistrzyni ?wiata w mi?dzynarodowym konkursie makija?u profesjonalnego w Düsseldorfie. Niezwyk?a osobowo??, od wielu lat wspó?pracuj?ca z mark? Kryolan.

Wybierz odpowiadaj?cy Ci termin i ju? dzi? zapisz si? na indywidualn? lekcj? makija?u!

Aby zapisa? si? na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel.: 601 385 181
e-mail: trainings-pl@kryolan.com
Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wp?ata zadatku w wysoko?ci 200 z?.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


Contact details
SZKOLENIE INDYWIDUALNE trwa 5 godzin (od godz. 10.00 do 15.00).
Lekcja makija?u odbywa si? w Akademii Kryolan, Warszawa ul. Pi?kna 56 (domofon 39, pierwsze pi?tro).
trainings-pl@kryolan.com


Price
500,00